użynianie gleby | Grzejniki Wrocław | adwokat Wałbrzych

Przyczyny emigracji polaków.

Przyczyny emigracji.

Po wielkich powstaniach XIX wieku, emigracja była spowodowana terrorem na terenie zaborów. Była też wyrazem sprzeciwu wobec podporządkowaniu Polski obcym mocarstwom. Wiązała się także z nadziejami na uzyskanie u obcych rządów (głównie Francji i Wielkiej Brytanii) pomocy dla uciemiężonej Polski.

Emigracja zarobkowa na przełomie XIX i XX wieku podyktowana była przeludnieniem ziem polskich pod zaborami. W związku z tym jej trzon stanowili chłopi (wyjeżdżający głownie do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii). Także w miastach zaczęło brakować pracy, co zmusiło robotników do wyjazdu do Belgii, Francji czy Niemiec.

przyczyny emigracji Po 1939 roku emigracja wiązała się głównie z przymusowymi wysiedleniami. Szacuje się, że wysiedlono ok. 700-800 tysięcy ludzi, głownie na przymusowe roboty do Niemiec i Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie Polska znalazła się w obszarze wpływów ZSRR co dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej oznaczało emigrację polityczną.

W latach 80. XX wieku gospodarcza sytuacja Polski była dramatyczna. Brakowało wszystkiego co zmusiło wielu naszych rodaków do emigracji "za chlebem", a także z powodów politycznych. Do końca 89 roku wyjechało z Polski ok. 1,2 mln ludzi.

Po 89 roku Polska zaczęła odbudowę po latach zastoju. Był to proces długotrwały i nie wszyscy chcieli czekać na rezultaty, znów rozpoczęła się fala wyjazdów. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu granic emigracja zarobkowa stała się bardzo popularna. Wielka Brytania i Irlandia to obecnie najczęstsze kierunki wyjazdów.